Thứ Năm 14/09/2017

Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên 

Lễ Kính Suy Tôn Thánh Giá

 BÀI ĐỌC I: Ds 21, 4-9

“Kẻ nào bị rắn cắn mà nh́n lên con rắn đồng, th́ được sống".

Trích sách Dân số.

Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu trách Chúa và Môsê rằng: "Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa. Không bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đă ngán thức ăn nhàm chán này". Bởi đó Chúa cho rắn lửa ḅ ra cắn chết nhiều người. Họ chạy đến cùng Môsê và thưa rằng: "Chúng tôi đă phạm tội, v́ chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn". Môsê cầu nguyện cho dân. Và Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hăy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu; kẻ nào bị rắn cắn mà nh́n lên rắn đồng, th́ được sống". Môsê đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu, và kẻ nào bị rắn cắn mà nh́n lên rắn đồng, th́ được chữa lành. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Đáp: Chúng ta đừng quên lăng những kỳ công của Chúa (c. 7c).

Xướng: 1) Hỡi dân tôi, hăy nghe lời huấn dụ, hăy lắng tai nhận lấy những lời miệng tôi. Tôi sẽ xuất khẩu nói ra lời ngạn ngữ, sẽ tŕnh bày những điều bí nhiệm của thời xưa. - Đáp.

2) Khi Người sát phạt họ, bấy giờ họ kiếm t́m Người, và họ trở lại kiếm t́m Thiên Chúa. Họ nhớ lại rằng Thiên Chúa là Đá Tảng của họ, và Thiên Chúa Tối Cao là Đấng cứu chuộc họ. - Đáp.

3) Nhưng rồi miệng họ đă phỉnh phờ, và lưỡi họ ăn nói sai ngoa với Người. Đối với Người, ḷng họ không ngay thẳng; họ cũng không trung thành giữ lời minh ước của Người. - Đáp.

4) Phần Người từ bi, tha lỗi và không huỷ diệt họ; nhiều khi Người đă tự kiềm chế căm hờn, và không để cho thịnh nộ hoàn toàn tuôn đổ. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Pl 2, 6-11

"Người đă tự hạ ḿnh; v́ thế Thiên Chúa đă tôn vinh Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, Chúa Giêsu Kitô, tuy là [thân phận] Thiên Chúa, đă không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính ḿnh mà nhận lấy thân phận tôi đ̣i, đă trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đă tự hạ ḿnh mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. V́ thế, Thiên Chúa đă tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy Chúa; chúng con chúc tụng Chúa, v́ Chúa đă dùng cây Thập giá mà cứu chuộc thế gian. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 3, 13-17

"Con Người phải bị treo lên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người đă từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, th́ Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, th́ không bị tiêu diệt muôn đời. "Quả thật, Thiên Chúa đă yêu thế gian đến nỗi đă ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, th́ không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, v́ Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

Suy tôn Thánh Giá  Ga 3,13-17

DẤU HIỆU ƠN CỨU ĐỘ

“Như ông Mô-sê đă giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Người th́ được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15)

Suy niệm: Để chữa lành những người Ít-ra-en ngày xưa trong sa mạc phạm tội kêu trách Thiên Chúa, và bị rắn cắn, Thiên Chúa đă truyền cho ông Mô-sê đúc một con rắn đồng treo lên cao và hễ ai bị rắn cắn mà nh́n lên con rắn ấy th́ sẽ được sống. Chúa Giê-su cho biết h́nh ảnh đó tiên báo về Ngài: Ngài cũng sẽ chịu treo trên cây thập giá để ai tin vào Ngài th́ sẽ được cứu. Thiên Chúa có thể có muôn vàn cách cứu độ loài người mà không cần Con Chúa phải đổ máu; thế nhưng Ngài đă dùng phương thế cứu độ bằng thập giá v́ đó là cách tối hảo để diễn tả t́nh yêu vô biên của Chúa dành cho con người: “Không có t́nh thương nào cao cả hơn t́nh thương của người đă hy sinh tính mạng v́ bạn hữu của ḿnh” (Ga 15,13).

Mời Bạn: Suy tôn thánh giá là suy tôn Đấng yêu thương chúng ta đến nỗi chấp nhận chịu chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Ngày nay người ta rất dị ứng với thập giá. Nhưng đối với những người tin Chúa Ki-tô, thập giá của Ngài lại là vinh quang. Nhờ đó, chúng ta nói được rằng: “Vinh quang của ta là thánh giá Đức Ki-tô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta.” Bạn có sẵn sàng vác thập giá của ḿnh để đi theo làm môn đệ Ngài không?

Sống Lời Chúa: Thực hiện một cử chỉ (hôn kính, bái lạy…) để biểu lộ ḷng tôn thờ Thánh giá Chúa Ki-tô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, hằng ngày chúng con vẫn làm dấu thánh giá trên ḿnh. Chúng con tạ ơn Chúa v́ t́nh yêu cứu độ, và xin Chúa giúp chúng con nối kết thập giá đời ḿnh với thánh giá cứu độ của Chúa. Amen