18/09/2017

Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên 

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 2, 1-8

"Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài muốn mọi người được cứu độ".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Trước tiên, cha khuyên hăy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người: cho vua chúa, và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Đó là điều tốt lành và đẹp ḷng Đấng Cứu Độ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lư.V́ chỉ có một Thiên Chúa, và một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, là Đức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đă phó Ḿnh làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong thời của Người, mà v́ chứng tá đó, cha đă được đặt lên làm kẻ rao giảng, làm Tông đồ (cha nói thật chứ không nói dối), và làm Thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lư. Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hăy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 27, 2. 7. 8-9

Đáp: Chúc tụng Chúa, bởi Ngài đă nghe tiếng tôi van nài (c. 6).

Xướng: 1) Xin nghe tiếng con van nài, khi con kêu cầu tới Chúa, khi con giang tay hướng về thánh điện của Ngài. - Đáp.

2) Chúa là mănh lực và là khiên thuẫn của tôi, ḷng tôi tin cậy vào Ngài và đă được Ngài cứu trợ, bởi thế tâm hồn tôi hoan hỉ và tôi xướng ca ngợi khen Ngài. - Đáp.

3) Chúa là mănh lực của dân Ngài, là chiến lũy bảo vệ mạng sống người Chúa đă xức dầu. Xin cứu sống dân tộc và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hăy chăn nuôi họ, vinh thăng họ tới muôn đời. - Đáp.

ALLELUIA: Gc 1, 18

Alleluia, alleluia! - Do ư định của Thiên Chúa, Người đă sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 7, 1-10

"Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy ḷng tin mạnh mẽ như vậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đă nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lăo Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: "Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, v́ thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đă xây cất hội đường cho chúng ta". Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người c̣n cách nhà viên sĩ quan không bao xa, th́ ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, v́ tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, th́ đầy tớ tôi được lành mạnh. V́ tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, th́ nó đi; bảo người khác lại, th́ nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, th́ nó làm". Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: "Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy ḷng tin mạnh mẽ như vậy". Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh. Đó là lời Chúa. Lạy Chua Kitô, Ngợi Khen Chúa.

L̉NG TIN VỮNG MẠNH (Lc 7,1-10)

“Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có ḷng tin mạnh như thế.” (Lc 7,9)

Suy niệm: Người có đạo lâu năm không đương nhiên là có đức tin mạnh hơn các anh chị em tân ṭng; những người lớn tuổi chưa chắc là có đức tin kiên cường hơn những người tuổi nhỏ, bởi v́ đức tin không tùy thuộc vào tuổi tác và ngày tháng ghi trong sổ Rửa Tội. Thậm chí, đôi khi người ngoại đạo nhưng lại có ḷng tin mạnh mẽ vào quyền năng và t́nh yêu của Chúa hơn cả những người mang danh là đạo gốc từ nhiều đời. Viên đại đội trưởng ngoại giáo hôm nay là một điển h́nh. Ông tin vào quyền lực của Đức Giêsu đến mức Người phải thán phục thốt lên: “Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có ḷng tin mạnh như thế.”

Mời Bạn: Nh́n lại chính ḷng tin của ḿnh và thử đánh giá xem bạn tin mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng hạn, bạn có tin vững vàng rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, rằng Đức Giê-su là Đấng Cứu Độ cho mọi người, rằng Chúa Thánh Thần đang không ngừng hoạt động cách mầu nhiệm để dẫn dắt và thánh hoá con người và lịch sử? Bạn có tin Chúa Ki-tô hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể? Bạn có tin vào ơn tha thứ của Chúa trong Bí tích Hoà Giải? Và đừng quên: muốn lượng giá đức tin, phải xem xét hành động.

Sống Lời Chúa: Căn tính của người Ki-tô hữu là ḷng tin vào Đức Ki-tô; bạn hăy bảo đảm rằng mọi ư nghĩ, lời nói, việc làm của ḿnh đều toả sáng ḷng tin ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù ở giữa những gian nan thử thách, những cô đơn tuyệt vọng, những ê chề sa ngă, xin cho con vẫn một niềm tin tưởng vào quyền năng và t́nh yêu của Chúa. Amen.