Thứ Tư 20/09/2017

Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên 

 BÀI ĐỌC I: 1 Tm 3, 14-16

"Thật lớn lao thay mầu nhiệm của t́nh thương".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, cha viết cho con những điều này, cha hy vọng ngày gần đây sẽ đến gặp con. Nhưng nếu cha c̣n tŕ hoăn, th́ thư này giúp cho con biết phải cư xử thế nào trong nhà Thiên Chúa, là Hội thánh Thiên Chúa hằng sống, là cột trụ và nền tảng chân lư. Rơ thực lớn lao thay mầu nhiệm của t́nh thương, là mầu nhiệm đă được tỏ hiện trong xác thịt, minh chính trong Thánh Thần tỏ hiện cho Thiên Thần, rao giảng cho Dân Ngoại, kính tin trong thế gian, siêu thăng trong vinh hiển. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 110, 1-2. 3-4. 5-6

Đáp: Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a).

Xướng: 1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết ḷng, trong nhóm hiền nhân và trong Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những người mến yêu quan tâm học hỏi! - Đáp.

2) Công cuộc của Chúa là sự hùng vĩ oai nghiêm, và đức công minh của Người muôn đời tồn tại. Chúa đă làm những điều lạ lùng đáng nhớ, Người thực là Đấng nhân hậu từ bi. - Đáp.

3) Chúa đă ban lương thực cho những ai tôn sợ Người, cho tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước. Chúa tỏ cho dân Người thấy công cuộc quyền năng của Người, hầu ban cho họ được phần sản nghiệp của chư dân. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 147, 12a và 15a

Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hăy ngợi khen Chúa, Đấng đă sai lời Người xuống cơi trần ai. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 7, 31-35

"Chúng tôi đă thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đă hát những điệu bi ai mà các anh không khóc".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: 'Chúng tôi đă thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. 'Chúng tôi đă hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc'. Bởi v́ khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, th́ các ngươi bảo: 'Người bị quỷ ám'. Khi Con Người đến có ăn có uống, th́ các ngươi lại nói: 'Ḱa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan đă được minh chính bởi tất cả con cái ḿnh". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ TƯ TUẦN 24 (Lc 7,31-35)

THẾ HỆ LẠ LÙNG

Đức Giê-su nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai...”(Lc 7,31)

Suy niệm: Chúa Giê-su trách thế hệ của Ngài khước từ lời rao giảng của Gio-an Tẩy Giả kêu gọi ăn năn sám hối mà tin vào Tin Mừng; đă thế, họ c̣n viện cớ đổ thừa cho rằng Gio-an bị quỷ ám. Thế nhưng, không v́ thế mà họ tin vào lời Chúa Giê-su: Ngài cũng ăn cũng uống như bao người th́ lại bị ghép tội là  “tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (c. 34). Thay v́ nhận trách nhiệm về những tội lỗi của ḿnh để hoán cải, họ t́m mọi lư lẽ biện minh để giành phần đúng về ḿnh và đổ lỗi cho người khác. Chối bỏ sự thật, không dám đối diện với sự thật, cuối cùng hậu quả là họ không thể đón nhận sứ điệp của Đức Ki-tô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Mời Bạn: Chối bỏ trách nhiệm, đổ lỗi cho người này, việc nọ là điều dễ thấy nhan nhản trên các phương tiện truyền thông mỗi ngày. Luôn có cách bào chữa hợp lư, luôn có những “lư do khách quan” để giải thích cho việc tăng giá xăng, tai nạn giao thông, sụp cầu bạo lực học đường nơi trẻ vị thành niên, hay rộng lớn đối với thảm hoạ chiến tranh, nghèo đói... Rất hiếm khi có cá nhân, tập thể nhận lấy trách nhiệm để khắc phục hậu quả hoặc đi đến giải pháp tận căn của vấn đề. C̣n bạn, bạn đă sống có trách nhiệm chưa? Đă dám đối diện với sự thật để lớn lên mỗi ngày chưa?

Sống Lời Chúa: Nh́n lại ngày sống để nhận ra bao lần tôi đă đổ thừa để không chu toàn bổn phận với gia đ́nh, xí nghiệp, bè bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống sự thật để ngày con càng giống Chúa hơn. Amen.