23/09/2017

Thứ Bảy Tuần XXIV Ma Thường Nin

BI ĐỌC I: 1 Tm 6, 13-16

"Con hy gn giữ huấn lệnh cho tinh tuyền, cho tới ngy Cha lại đến".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi Timthu.

Con thn mến, cha chỉ thị cho con trước mặt Thin Cha, Đấng lm cho mun vật được sống, v trước mặt Đức Gisu Kit, Đấng đ lm trước mặt Phongxi Philat lời tuyn xưng thẳng thắn, con hy giữ gn huấn lệnh đ cho tinh tuyền v khng thể trch được cho tới ngy Cha chng ta l Đức Gisu Kit lại đến, m tới thời đ định, Đấng phc lộc v quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra Người l Thin Cha, Vua cc vua v Cha cc cha, Đấng độc nhất trường sinh bất tử, Người ngự trong nh sng siu phm, khng một ai trong loi người đ xem thấy, hay c thể xem thấy: Vinh dự v quyền năng (xin knh dng) cho Người mun đời. Amen! Đ l lời Cha. Tạ Ơn Cha.

ĐP CA: Tv 99, 2. 3. 4. 5

Đp: Hy vo trước thin nhan với lng hn hoan khoi tr (c. 2c).

Xướng: 1) Ton thể địa cầu, hy reo mừng Thin Cha, hy phụng sự Thin Cha với niềm vui vẻ! Hy vo trước thin nhan với lng hn hoan khoi tr. - Đp.

2) Hy biết rằng Cha l Thin Cha; chnh Người đ tạo tc thn ta, v ta thuộc quyền sở hữu của Người; ta l dn tộc, l đon chin Cha chăn nui. - Đp.

3) Hy vo trụ quan nh Người với lời khen ngợi, vo hnh lang với khc ca vui; hy tn dương, hy chc tụng danh Người. - Đp.

4) V Thin Cha, Người thiện hảo, lng từ bi Người tồn tại mun đời, v lng trung tn Người cn tới mun mun thế hệ. - Đp.

ALLELUIA: Tv 118, 34

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, xin gio huấn con, để con tun cứ luật php của Cha, v để con hết lng vng theo luật đ. - Alleluia.

PHC M: Lc 8, 4-15

"Hạt rơi trong đất tốt, l những người giữ lấy lời v nhờ kin nhẫn, họ sinh được hoa tri".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, c đng dn chng tụ họp lại, v người ta từ cc thị trấn đến cng Cha Gisu. Người dng dụ ngn m ni rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mnh. V đang khi gieo, c hạt rơi xuống bn vệ đường, bị người ta ch đạp v chim trời đến ăn đi. Hạt khc rơi trn đ sỏi, vừa mọc ln liền ho đi, v khng c đất ẩm. Hạt khc rơi vo bụi gai, v gai gc cng mọc ln, bp nghẹt n. Hạt khc rơi vo đất tốt, đ mọc ln v kết quả gấp trăm". Khi ni những lời đ, Người ku ln rằng: "Ai c tai để nghe th hy nghe!". Bấy giờ cc mn đệ hỏi Người dụ ngn đ nghĩa thế no. Người ni rằng: "Phần cc con, th cho cc con biết những mầu nhiệm Nước Thin Cha; đối với người khc, th dng dụ ngn, để chng xem m khng thấy, nghe m khng hiểu. Dụ ngn đ c nghĩa thế ny: Hạt giống l lời Thin Cha. Những hạt rơi bn vệ đường, tức l những người đ nghe, nhưng rồi quỷ tới v cướp lời khỏi lng họ, kẻo họ tin m được cứu độ. Những hạt rơi trn đ sỏi l những người, khi nghe th vui vẻ đn nhận lời Cha, nhưng họ khng đm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, v khi đến giờ thử thch, th tho lui. Hạt rơi vo bụi gai, l những người đ nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giu c v th vui của đời sống bp nghẹt v họ khng sinh hoa kết quả. Cn như hạt rơi trong đất tốt, l những người nghe lời với tấm lng tốt lnh v thiện hảo, họ giữ lấy v nhờ kin nhẫn, họ sinh được hoa tri". Đ l lời Cha. Lạy Chua Kit, Ngợi Khen Cha.

THỨ BẢY TUẦN 24  (Lc 8,4-15)

TỪ ĐI TAI ĐẾN ĐI TAY

Ai c tai nghe th nghe. (Lc 8,8b)

Suy niệm: Đức Gi-su đ dng những một hnh ảnh nh nng để diễn tả mầu nhiệm Nước Trời. Cng một thứ hạt giống, cng được gieo như nhau, nhưng gieo xuống rồi c mọc ln được hay khng, trổ sinh bng hạt nhiều hay t l tuỳ ở đất: Mảnh đất đ l sỏi đ hay gai gc, được cy bừa chăm sc hay bị bỏ b, sẽ đem lại kết quả khc nhau vo cuối vụ ma. Đối với Lời Cha cũng thế. Thin Cha như ng chủ ho phng gieo Lời Ngi vo mọi mảnh đất tm hồn, khng loại trừ ai. Lời gieo vo đi tai c trổ sinh bng hạt l hnh động của đi tay hay khng l tuỳ ở người nghe, c đn nhận với tm hồn sẵn sng v đi tay rộng mở để thực hnh Lời Cha.

Mời Bạn: C người ni: Con đường di nhất l con đường đi từ đầu đến tay. Con đường thực ra cn xa hơn khi n khởi đi từ đi tai đến đi tay. Mỗi ngy bạn hy coi lại mảnh đất tm hồn của mnh để tự vấn: N c mu mỡ hay khng? Xem tai của mnh c thấm Lời Cha chưa? Xem tay của mnh đ thực hnh những điều Cha dạy chưa?

Chia sẻ: Bạn c bao giờ tr trừ khng thực hnh điều Cha muốn mnh lm, nhưng được lương tm của mnh p buộc mnh lm. V sau khi lm điều tốt đ, bạn cảm thấy thế no?

Sống Lời Cha: Thực hnh mỗi ngy một cht việc nghe Lời Cha qua Tin Mừng hng ngy trong thnh lễ v p dụng vo cuộc sống của mnh.

Cầu nguyện: Lạy Cha Gi-su, xin cho chng con lun biết chuẩn bị một tm hồn như mảnh đất sẵn sng đn nhận hạt giống, để Lời Cha chng con nghe được mỗi ngy. Amen