24/09/2017

Chủ Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Is 55, 6-9

"Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hăy t́m Chúa khi c̣n t́m được, hăy kêu cầu Người khi Người c̣n ở gần. Kẻ gian ác, hăy bỏ đường lối ḿnh, và kẻ bất lương, hăy bỏ những tư tưởng ḿnh, hăy trở về với Chúa, th́ Người sẽ thương xót; hăy trở về với Thiên Chúa chúng ta, v́ Chúa rộng ḷng tha thứ. V́ tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, th́ đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chuá.

ĐÁP CA: Tv 144, 2-3. 8-9. 17-18

Đáp: Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người (c. 18a).

Xướng: 1) Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được. - Đáp.

2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất b́nh và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi người, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. - Đáp.

3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người, mọi kẻ kêu cầu Người cách thành tâm. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Pl 1, 20c-24. 27a

"Đối với tôi, sống là Đức Kitô"

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. V́ đối với tôi, sống là Đức Kitô, c̣n chết là một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong việc làm, th́ tôi không biết phải chọn đàng nào. Tôi đang lúng túng trong hai điều này: là ước ao chết để được ở với Đức Kitô th́ tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt th́ cần thiết cho anh em. Anh em hăy sống xứng đáng với Tin Mừng của Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; b́nh an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 20, 1-16a

"Hay mắt bạn ganh tị, v́ tôi nhân lành chăng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho ḿnh. Khi đă thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hăy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, th́ bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: "V́ không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hăy đi làm vườn nho ta". Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lư rằng: "Hăy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết." Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lănh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lănh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lănh mỗi người một đồng. Đang khi lănh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao"? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ th́ bạn đă không thoả thuận với tôi một đồng sao?" Bạn hăy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ư tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, v́ tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THUÊ VÀ THƯƠNG  (Mt 20,1-16a)

“Cầm lấy phần của bạn mà đi đi… Phải chăng v́ tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,14-15)

Suy niệm: Ông chủ trong dụ ngôn xử sự công b́nh với những người được thuê làm vườn nho: trả một đồng quan như thói quen thời ấy; ông cũng đối xử hào phóng khiến các kẻ làm công ghen tị v́ ông có ḷng “thương” cách khác thường. Ghen tức khi thấy người khác hơn ḿnh là chuyện thường t́nh của thói đời. Qua ông chủ vườn nho - h́nh ảnh của Thiên Chúa - Chúa Giê-su dạy ta bài học của đạo trời mà Ngài mang đến: bài học của việc xử sự công b́nh và bài học của t́nh thương không so đo tính toán như thói đời. Nếu chỉ công b́nh mà thôi th́ chúng ta không thể lănh nhận được ân huệ nào của Thiên Chúa v́ ta không xứng đáng. Những ǵ ta lănh nhận đều do ḷng nhân lành Thiên Chúa ban cho.

Mời Bạn: Bạn nghĩ ǵ về t́nh trạng kinh tế và đạo đức của cá nhân và gia đ́nh bạn hiện nay? Đời sống sung túc khiến bạn rơi vào cơn xoáy hưởng thụ, tiêu thụ, hay giúp bạn sống đạo hạnh hơn? đời sống chật vật có giúp bạn thêm tín thác vào Chúa hay làm cho bạn đâm ra nguội lạnh?

Chia sẻ: Trước hết phải ư thức thân phận ḿnh như những thợ đến làm giờ thứ chín (3 giờ chiều), thứ mười một (5 giờ chiều), để cảm tạ Chúa, và bày tỏ ḷng yêu mến Ngài bằng cách nghe, làm theo Lời Ngài, đem Tin Mừng vào trong cuộc sống, trong mái ấm gia đ́nh ḿnh.

Sống Lời Chúa: Tôi t́m lại nhịp sinh hoạt đạo đức đă bị lăng quên: cầu nguyện sáng tối hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được t́nh Chúa thương yêu, để con có thể xử sự với Chúa bằng một t́nh yêu chân thành, không nhuốm màu vụ lợi. Amen