27/09/2017

Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Esd 9, 5-9

"Thiên Chúa không bỏ rơi chúng tôi trong cảnh nô lệ".

Trích sách Esdra.

Tôi là Esdra, khi dâng lễ tế ban chiều, tôi vùng dậy khỏi cơn âu sầu, áo trong áo ngoài đều rách hết, tôi quỳ gối xuống, giơ tay lên Chúa là Thiên Chúa tôi mà thưa rằng: "Lạy Chúa, con hổ ngươi thẹn thuồng không dám ngước mặt lên cùng Chúa: v́ những sự gian ác của chúng con chồng chất trên đầu chúng con, và tội lỗi chúng con cao lên tới trời. Kể từ thời cha ông chúng con cho tới ngày nay, tội lỗi chúng con đă quá nhiều, và v́ sự gian ác của chúng con, nên chúng con, vua chúa, tư tế của chúng con, bị trao vào tay vua các dân ngoại, bị gươm đao, bị lưu đày, bị cướp bóc và bị thẹn mặt như ngày nay. "Và hiện giờ đây, Chúa vừa tạm ban cho chúng con một chút ḷng thương xót, là để cho chúng con sống sót phần nào, và cho chúng con một nơi ẩn náu trong chốn thánh của Chúa, để soi sáng mắt chúng con, và ban cho chúng con một chút sự sống trong cảnh nô lệ của chúng con, v́ chúng con là nô lệ mà Thiên Chúa không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ, nhưng Chúa đă khiến các vua Ba-tư thương xót chúng con, mà cho chúng con c̣n sống để chúng con xây cất nhà Thiên Chúa chúng con, tu bổ những nơi hoang tàn, và cho chúng con một chỗ ở trong xứ Giuđêa và tại Gierusalem". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tb 13, 2. 3-4. 6. 7. 8.

Đáp: Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời (c. 1b).

Xướng: 1) Chúa trừng phạt, rồi lại tha thứ. Chúa đẩy xuống âm phủ, rồi lại đem ra; và không một ai thoát khỏi tay Chúa. - Đáp.

2) Bởi v́ thế, Chúa đă phân tán các ngươi giữa các dân tộc không nh́n biết Chúa, để các ngươi tường thuật các việc kỳ diệu của Người, để các ngươi làm cho họ biết rằng ngoài Người ra, không có Thiên Chúa toàn năng nào khác. - Đáp.

3) Hăy ngắm nh́n những việc Chúa làm cho chúng ta, hăy tuyên xưng Người với ḷng cung kính và run sợ, hăy suy tôn vua muôn đời trong những việc làm của các ngươi. - Đáp.

4) Tôi tuyên xưng Người nơi tôi bị lưu đày, v́ Người tỏ ra uy quyền trước dân phạm tội. - Đáp.

5) Hỡi tội nhân, hăy sám hối ăn năn, hăy thực hiện sự công chính trước mặt Thiên Chúa, hăy tin rằng Người tỏ ḷng từ bi với các ngươi. - Đáp.

ALLELUIA: 1 Ga 2, 5

Alleluia, alleluia! - Ai giữ lời Chúa Kitô, th́ quả thật t́nh yêu của Thiên Chúa đă tuyệt hảo nơi người ấy. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 9, 1-6

"Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: "Khi đi đàng, các con đừng mang ǵ cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, th́ hăy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, th́ khi rời bỏ thành đó, các con hăy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ". Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THANH THOÁT V̀ SỨ MẠNG  (Lc 9,1-6)

“Anh em đừng mang ǵ đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” ( Lc 9,3)

Suy niệm: Nhóm Mười Hai được Đức Giê-su sai đi trong một sứ vụ ngắn ngày cũng giống như chiến dịch Mùa Hè Xanh của các sinh viên t́nh nguyện. Song có một điều rất khác, đó là nhóm của Đức Giê-su ngày ấy không được phép trang bị ǵ cả. Thật ra, hành trang của các vị không phải là số không! Mà là “năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật”, và qua đó các ngài “rao giảng Nước Thiên Chúa”. Phải chăng khi ban hành mệnh lệnh ‘siêu-thoát-đối-với-những-bảo-đảm-vật-chất’ này cho các môn đệ, Đức Giê-su đă nh́n xuyên qua các thế kỷ và đă thấy sự ‘cồng kềnh’ nơi nhiều môn đệ Người hôm nay? Phải chăng Đức Giê-su thấy rơ rằng quá chú trọng đến những phương tiện vật chất dễ làm cho người môn đệ trở thành nô lệ cho chúng, và dễ đánh mất những ǵ là cốt yếu nhất của sứ điệp Nước Trời?

Mời Bạn: Các giám mục Việt Nam xác tín rằng Giáo Hội tại đây phải là “một Giáo Hội nghèo, khiêm nhường và nhỏ bé để dễ chan ḥa trong những đám đông nghèo” (Trả lời cho Lineamenta, Synod 1998). Chúa Giê-su muốn các môn đệ Người phải có một tâm hồn thanh thoát trên đường sứ mạng.

Chia sẻ: Làm sao để sống tinh thần siêu thoát của Tin Mừng trong thế giới hưởng thụ và thực dụng hôm nay?

Sống Lời Chúa: B́nh tâm suy xét khi sử dụng các phương tiện vật chất và vui vẻ từ bỏ chúng v́ lợi ích của Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, giàu sang, tiện nghi, lạc thú luôn là mănh lực lôi kéo chúng con. Xin cho chúng con biết sống thanh thoát để nêu chứng tá về ḷng tin tưởng vào Chúa. Amen