29/09/2017

Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên

Lễ Thiên Thần Micae, Gabrie, Raphael, LK

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14

"Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người".

sách Trích Tiên tri Đaniel.

Tôi chăm chú nh́n măi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lăo lên ngự trên toà; áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tinh tuyền như lông chiên, toà của Người như ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Trước mặt Người có con sông lửa cuồn cuộn chảy như thác. Có hằng ngàn kẻ phụng sự Người và muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người: Người ngự toà xét xử và các quyển sách đă được mở ra. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đă ngắm nh́n, và đây tôi nh́n thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lăo, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lăo. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5

Đáp: Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa (c. 1c).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết ḷng, v́ Chúa đă nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp ḿnh thờ lạy bên thánh điện Ngài. - Đáp.

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, v́ ḷng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời con; Chúa đă ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. - Đáp.

3) Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa, khi họ nghe những lời miệng Chúa phán ra; và họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: "Thực vinh quang của Chúa lớn lao!" - Đáp.

ALLELUIA: Tv 102, 21

Alleluia, alleluia! - Hăy chúc tụng Chúa đi, chư binh toàn thể, chư vị thần hạ thừa hành ư muốn của Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 47-51

Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Ḿnh, th́ nói về ông rằng: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có ǵ gian dối". Nathanaen đáp: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi c̣n ở dưới cây vả, th́ Ta đă thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "V́ Ta đă nói với ngươi rằng: Ta đă thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa". Và Người nói với ông: "Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người". Đó là lời Chúa. Lạy Chua Kitô, Ngợi Khen Chúa.

CÁC THIÊN THẦN VỚI THÁNH THỂ (Ga 1,47-51)

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51)

Suy niệm: Mừng lễ các tổng lănh thiên thần là dịp để suy niệm về vai tṛ của các ngài trong phụng vụ, cách riêng trong thánh lễ. Khi Giáo Hội cử hành thánh lễ, không chỉ loài người chúng ta mà cả triều thần thiên quốc cùng tham dự vào hiến tế này: “V́ thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Chúa…” (Lời cuối các kinh tiền tụng). Ngay đầu lễ, chúng ta xin các thiên thần chuyển cầu cho chúng ta: “V́ vậy, tôi xin… các thiên thần… khẩn cầu cho tôi trước ṭa Thiên Chúa…” (Kinh Tôi Thú Nhận). Các thiên thần đem của lễ chúng ta dâng “lên bàn thờ thiên quốc, trước tôn nhan uy linh cao cả Chúa…” (Kinh nguyện tạ ơn II). Khi rước lễ, ta được lănh nhận “bánh của các thiên thần”.

Mời Bạn: Hiến tế Thánh Thể cao cả, v́ là cử hành của toàn thể Giáo Hội nơi trần thế cũng như trên thiên quốc và cả trong luyện ngục. Nếu bạn ư thức điều đó, hẳn là bạn sẽ phấn khởi khi tham dự thánh lễ, bởi v́ ḿnh chẳng là ǵ, thế mà được mời “đến dự tiệc vui, dự đại hội giữa các con đầu ḷng của Thiên Chúa” (Dt 12,23).

Chia sẻ với người thân và bè bạn về sự cao cả của Thánh lễ, và cùng rủ nhau đến tham dự thánh lễ.

Sống Lời Chúa: Khi thánh lễ bắt đầu, đặc biệt hôm nay, bạn hăy dành ít phút cầu nguyện với các thiên thần, xin các ngài giúp bạn dọn ḷng tham dự thánh lễ tốt đẹp.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa; hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.” Amen