30/09/2017

Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:  Dcr 2, 1-5. 10-11a  (Hr 5-9a. 14-15a)

"Này đây Ta đến và ngự giữa ngươi".

Trích sách Tiên tri Dacaria.

 Tôi đă ngước mắt lên và đă nh́n thấy: Ḱa, có người cầm dây đo trong tay. Tôi đă hỏi rằng: "Ông đi đâu?" Người ấy đáp: "Tôi đi đo Giêrusalem, coi nó rộng bao nhiêu và dài bao nhiêu". Và đây vị thiên thần đang nói chuyện với tôi ra đi, một thiên thần khác đến đón người và nói: "Hăy chạy lại nói với đứa trẻ ấy rằng: Giêrusalem là nơi trú ngụ không có tường thành, v́ trong đó có đông dân cư và súc vật. Chúa phán: "Phần Ta, Ta sẽ nên tường thành lửa đỏ chung quanh nó, và Ta sẽ tỏ vinh quang Ta giữa nó". Chúa lại phán: "Hỡi thiếu nữ Sion, hăy ca tụng và hân hoan: v́ này đây Ta đến ngự giữa ngươi. Trong ngày ấy, sẽ có nhiều dân tộc quy phục Chúa, họ sẽ là dân Ta, và Ta sẽ ngự giữa ngươi".  Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Gr 31, 10. 11-12ab. 13

Đáp: Chúa sẽ ǵn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên ḿnh (c. 10d).

 1) Hỡi các dân tộc, hăy nghe lời Chúa, hăy công bố lời Chúa trên các đảo xa xăm; hăy nói rằng: Đấng đă phân tán Israel sẽ quy tụ nó lại, và sẽ giữ nó như mục tử chăn dắt đoàn chiên ḿnh.      -  Đáp.

 2) V́ Chúa đă giải phóng Giacóp, giờ đây với cánh tay mạnh mẽ hơn, Người cứu thoát nó. Chúng sẽ đến và ca hát trên núi Sion, chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của Người.   -  Đáp.

 3) Bấy giờ người trinh nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh niên và các cụ già cũng làm y như thế; Ta sẽ biến đổi tang chế của chúng thành niềm hân hoan, sẽ an ủi chúng và cho chúng hết đau khổ.   -  Đáp.

 ALLELUIA:  Tv 114, 13cd

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

 PHÚC ÂM:  Lc 9, 44b-45  (Hl 43b-45)

"Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, th́ Người phán cùng các mộn đệ rằng: "Phần các con, các con hăy ghi vào ḷng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, v́ nó c̣n bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ư nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.  Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

Suy niệm: “Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng không sót.” Câu nói ấy, hiểu một cách tích cực, có thể mô tả thực tại Nước-Trời-như-chiếc-lưới mà Đức Giê-su thả xuống biển trần gian này. Nước Thiên Chúa không là dành riêng cho một nhóm người nào, nhưng mở rộng và bao gồm tất cả (x. 1Tm 2,4). Các thừa sai ngày xưa theo chân các thương gia t́m tới những ‘thị trường’ mới, th́ người tông đồ hôm nay cũng phải xâm nhập vào mọi cảnh vực đời sống xă hội để thả lưới Nước Trời. Nhà thừa sai hôm nay đến với muôn dân (ad gentes) chủ yếu là đến với mọi cảnh vực của cuộc sống: kinh tế, chính trị, xă hội, khoa học, văn hóa, giáo dục, thể thao, nghệ thuật, giải trí… Nghĩa là, có thể đến mà không cần phải đi đâu cả!

Mời Bạn: Để sống tác động trong các môi trường đó, ta cần rèn luyện ư thức và năng lực tông đồ ngay tại gia đ́nh và giáo xứ ḿnh. Nhớ rằng một xứ đạo ‘mạnh’ không hệ tại ở cơ sở đồ sộ, số giáo dân đông đảo, lễ hội hoành tráng, mà phải là một tập hợp những chứng tá đức tin sống thực.

Chia sẻ :  đoàn của bạn hiện nay đang nao nức làm muối làm men cho đời hay đang suy yếu, mỏi mệt v́ vấn đề cục bộ, tranh giành quyền lợi cá nhân, phe nhóm?

Sống Lời Chúa: Bạn chọn một việc cụ thể để góp phần căng rộng chiếc lưới Nước Trời, chẳng hạn mời thêm một bạn hữu đọc “5 phút cho Lời Chúa.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết mở rộng tầm nh́n để thấy những nhu cầu của tha nhân, và sẵn sàng góp phần làm cho Nước Chúa lan tới họ. Amen